top of page
  • Writer's pictureSign2Act

What Makes a Fashion Brand Sustainable?

Updated: Feb 13, 2021

Written by Ines Karu-Salo, Sign2Act. First published at Medium.


The journey towards a better fashion industry has been slowly building for a long time. When I started to build KiRiVOO sustainable apparel brand in 2015, I knew that's going to be a tough challenge. Although a growing amount of people were writing, designing and advocating for a more environmentally friendly fashion industry, there was still little awareness about sustainability. Now, 5 years later, the sustainability has finally burst into the fashion mainstream as the biggest players have also started to adjust their business models.

Image: KiRiVOO.com ©


As a former owner of a well-known fast fashion company, I understand how the fast fashion industry works and what needs to change. I´ve written this blog post to raise awareness and help consumers better understand the difference between sustainable and unsustainable fashion brands, because together with the rise of sustainable fashion, also greenwashing is on the rise. This refers to those marketing messages used and actions taken to make a business appear more environmentally friendly than it actually is.

'Textile production produces more greenhouse gas emissions annually than of all international flights and maritime shipping combined', Ellen MacArthur Foundation

Sustainable Fashion as a Term

The basis of sustainable development is to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable fashion encompasses the environmental, social and ethical production and consumption of clothing. That means the complete lifespan of a garment from its initial design to end-of-life options are considered in order for a garment to be considered sustainable.

Top Characteristics of Sustainable Brands

SOCIALLY RESPONSIBLE

Transparency is key to the future of better fashion. Sustainable fashion brands need to follow fair business practises, demonstrate that products are manufactured under ethical conditions throughout the supply chain and that all people are respected. As well as, sustainable fashion brands often give back to the community and nature through donations, kindness, partnering for improvement and sustainability, building public awareness, planting trees, etc.


TIMELESS SLOW FASHION

Fast fashion brands often produce items that go quickly out of fashion but sustainable fashion brands create timeless style that is effortless and can be worn more often. Brands that embody timeless style are called slow fashion brands.


QUALITY MATTERS

Durability is key to product sustainability measurement, because the items that are made to last can help to increase the lifespan of a garment. Product durability is a factor in overall sustainability as it helps to prevent unnecessary waste and preserve valuable resources. Therefore, sustainable fashion brands make good quality items.


ECO-FRIENDLY, ECO-CONSCIOUS, ECO FASHION

Sustainable fashion brands need to use sustainable (or renewable) resources for manufacturing or innovative production techniques that help to save resources. That means using business practices that reduce the environmental impact of operations. For example, use certified environmentally friendly or recycled materials that comply with the highest standards of ecology and sustainable development and do not consist harmful substances. Sustainable fashion brands also minimise the ecological footprint of its operations by using all sorts of other tactics that help to build an eco-friendly and safe fashion industry.


REDUCE WASTE

Sustainable brands must demonstrate efforts towards minimising or reducing waste because they understand that waste is a significant global issue. For example, zero waste is a term used when a set of principles are followed to encourages the redesign and reuse of all resources and products, so, no trash is sent to landfills, incinerators or the ocean. Companies that mainly focus on reducing waste are sometimes classified as zero waste brands which means that all materials are reused until the optimum level of consumption. Or recycled or up-cycled fashion brands that use either pre-consumer or post-consumer waste or a combination of the two for producing new products. As well as, there are other circular fashion brands that help to extend the life of garments by keeping items longer in use — for example, rental subscription services that support the growth of a sharing economy.


There are other terms that brands use for describing and demonstrating their good intentions but these words don't tell the whole story, neither have any meaning without an explanation: thoughtful brand, responsible brand, conscious brand, ethical brand, etc. I highly recommend to do your own check-up before trusting any brand, especially the giant fast fashion retailers who are slow in adapting to change and implementing new strategies.


Wish to chat? :) Let's connect via social media, @ineskarusalo @sign2act


 

Mida kujutab endast jätkusuutlik mood?

MiS ISELOOMUSTAB JÄTKUSUUTLIKE BRÄNDE? Tee jätkusuutliku moetööstuse suunas on olnud aeglane ja pikk. Kui ma 2015. aastal KiRiVOO mahemoe brändi looma hakkasin, siis teadsin, et see saab olema korralik väljakutse. Olgugi, et kasvav arv inimesi tutvustasid, disainisid ja propageerisid keskkonnasõbralikumat moetööstust, olid inimesed siiski väheteadlikud. Nüüd 5 aastat hiljem on parema tekstiilitööstuse loomine moemaailma üks olulisemaid teemasid, mil isegi kasvav arv massibrände on ka hakanud rohepöördele mõtlema.


Jaeketi endise omanikuna tean hästi kuidas kiirmood toimib ja milliseid muutusi tekstiilitööstuse parendamiseks tuleb teha. Seetõttu ka kirjutasin selle artikli, et aidata tõsta inimeste teadlikust ja õpetada vahet tegema jätkusuutlikel ja keskkonnavaenulikel moebrändidel. Teadagi, et koos jätkusuutliku moe kasvuga kasvab ka rohepesu tõenäosus, mille all peetakse silmas ökoeksitamist, mis leiab aset kui keskkonnavaenulikku tegevust üldsusele reklaamitakse positiivsena, varjates või liialdades toote või teenuse tegelikke omadusi.


'Tekstiilitööstus suudab aastas toota rohkem süsinikuheidet kui rahvusvaheline lennundus ja kaubatransport kokku', Ellen MacArthur Foundation

Jätkusuutliku ehk säästva või tasakaalustatud arengu aluseks on inimkonna tänaste vajaduste rahuldamine, kahjustamata tulevaste põlvkondade võimet oma vajadusi rahuldada. Jätkusuutlik mood viitab tekstiilikaubale, mille tootmisprotsessis ja mida tarbides on ekstra arvestatud selle mõju keskkonnale (loodusele, inimestele, loomadele ja tervisele). See tähendab, et jätkusuutlikku toodet arendades peetakse silmas selle täispikka eluiga, alates asja esialgsest kujundamisest kuni selle eluea lõpuni.

Mis iseloomustab jätkusuutlikke brände?

ÜHISKONDLIKULT VASTUTUSTUNDLIK

Läbipaistvus mängib parema tekstiilitööstuse juures olulist rolli. Jätkusuutlikud brändid (või eetilise moe brändid) järgivad õiglase äri põhimõtteid tootes kaupu eetiliselt ja turvaliselt ning kõiki töötajaid väärikalt koheldes. Lisaks peavad jätkusuutlikud brändid oluliseks kogukonnale ja loodusele tagasi andmist tehes annetusi või muud sorti heategevust, tõstes teadlikkust, tehes loodussäästliku arengu nimel koostööd teiste isikutega, istutates puid jms.


AJATU AEGLANE MOOD

Erinevalt kiirmoebrändidest toodavad jätkusuutlikud moebrändid ajatut stiili, mida on kerge teiste riietega sobitada ja võimalik pikemalt kanda. Ajatut stiili tootvaid rõivabrände nimetatakse ka aeglase moe brändideks.


KVALITEET ON TÄHTIS

Jätkusuutlikud moebrändid keskenduvad kvaliteetsete ja vastupidavate toodete loomisele, sest nii on võimalik pikendada toote eluiga, vältida tarbetut raiskamist ja säästa ressursse.


KESKKONNASÕBRALIK MAHEMOOD

Jätkusuutlikud moebrändid kasutavad oma kaupade tootmiseks keskkonnasäästlikke materjale või uuenduslikke loodussõbralikke tootmismeetoteid, et vähendada äritegevust tulenevat keskkonnamõju. Lisaks kasutatakse veel mitmeid teisi taktikaid, mis toetavad puhtama ja ohutuma moetööstuse loomist.


JÄÄTMETE VÄHENDAMINE Jätkusuutlikud kaubamärgid aitavad suuremal või väiksemal määral kaasa ka ülemaailmse prügiprobleemi lahendamisele. Näiteks nulljäätmed on termin, mida kasutatakse prügi- ja jäätmevabade protsesside kirjeldamiseks — see tähendab, et kangajäätmed kas kasutatakse täielikult ära, ümbertöödeldakse või taaskasutatakse kuni nende optimaalse tarbimistasemeni. Jääkmaterjalide tootmisesse tagasi suunamisega tegelevad jällegi taaskasutuse ehk upcycling ja ümbertöötlemise ehk recyclingpõhimõtetel tegutsevad brändid. See tähendabki, et prügi vähendamiseks kasutatakse tekstiilitööstuse kangajääke. Lisaks aitavad rõivaste eluea pikendamisele kaasa ka teised ringlusmajandust edendavad ja jagamismajandust propageerivad brändid, mis müümise asemel hoopis riideid välja rendivad.


Termineid, mida kaubamärgid oma heade kavatsuste kirjeldamiseks kasutavad, on veel teisigi: teadlik kaubamärk, vastutustundlik kaubamärk jne. Need terminid on minu arvates veidi liiga laialivalguvad ja nõuavad lisaselgitamist. Igatahes soovitan kõigil enne ühegi brändi usaldamist uurimistööd teha ning seda eriti just kiirmoebrändide puhul, sest suurtes ettevõtetes võtavad strateegilised protsessimuutused väga palju aega või ei õnnestu täielikult mitte kunagi.


Comments


bottom of page